Ons Tuis Blad

Rede vir die ontstaan van die sorgsentrum


Pastoor Theo Pretorius is op vele kere geroep om hierdie instansie tot stand te bring. Jakaranda Sorgsentrum is gestig in 1998. Die
sentrum verseker ‘n stabiele uitkoms vir verwerpte mense uit die normale samelewing, geestelik en fisiese gestremde individue,
families met of sonder kinders en bejaardes.


Ons funksies


Ons versorg tans om en by 100 mense, bestaande uit volwassenes en kinders. Die inwoners kom en gaan so daar is ook nie altyd die selfde hoeveelheid mense nie. Indien ‘n donateur spesifieke syfers benodig, kan hulle ons telefonies kontak.

Daaglikse etes, klere, vervoer na klinieke, en stabiliteit word aan ons inwoners gebied. Die lopende uitgawes strek tans tot en met R35 000 maandeliks, wat behels die Huur, water-en ligterekenings, brandstof ens.

Ons kan slegs ons uigawes dek met u finansiële ondersteuning.


Doel en visie


Ons doelwit is om mense wat geestelike, normale en fisiese nood het, te help en om hulle in staat te stel om as waardige individue in
ons huidige veeleisende en hoë finansiële standaarde deur ons land gestel, te laat funksioneer. Hierdie senturm stel hom self ten doel
om insamewerking met krisissentrums en ander welsyn instansies heenkome vir mense in nood ‘n uitkoms te bied. Dit is belangrik dat
hierdie mense weer op alle vlakke opgebou en aangemoedig word om hul volwaardige plek in ons samelewing te beklee en in te neem.

Waarom ons u DRINGENDE hulp benodig

U dringende hulp word benodig, as gevolg van inflasie wat daagliks opgaan en die lewe al hoe meer onbekostigbaar raak.


Ons sal dit opreg waardeer indien u ons telefonies of per epos kan in kennis stel wanneer ons ‘n bydrae by u moet kom optel. Dit maak nie saak wat u skenk nie, elke bietjie help.

Finansiële Bydrae
Ons waardeer dit opreg indien u ons kan seën met finansiële bydrae, wat ons persoonlik by u sal kan kom afhaal. U kan dit ook d.m.v eletroniese oorplasings skenk aan die sorg sentrum, bankbesonderhede sal beskikbaar wees soos versoek.

Ons welkom ook enige skenkings van Maatskappye af wat bereid is om winkelrak ietems te skenk wat ons dalk kan gebruik indien dit dalk nie verkoop mag word nie. Ons waardeer u goedhartigheid en verseker dat hierdie skenkings tot voordeel en versorging van ons inwoners en ook uitreikings aangewend sal word.


Baie dankie vir u bydrae.